Чанарын Хяналт

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эмнэлгийн эмзүйн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна Чанарын Хяналт 2022.07.07
2 Эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр 116 эмийн сан зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдлаа. Чанарын Хяналт 2022.07.06
3 Улсын хэмжээнд эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ хийгдэж байна. Чанарын Хяналт 2022.07.05
4 ЭМ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ Чанарын Хяналт 2022.04.13
5 ЭМИЙН САНГУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ Чанарын Хяналт 2022.04.12
6 Хяналтын хуудсыг эцэслэн, батлуулах ээлжит хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа Чанарын Хяналт 2022.03.28
7 “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөц, тасалдлын байдлыг үнэллээ Чанарын Хяналт 2022.03.28
8 Нийслэлийн 20 эмнэлэгт хяналт, үнэлгээ хийлээ Чанарын Хяналт 2022.01.26
9 Өрхийн эмнэлгүүдэд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйгээр хангаж ажиллалаа Чанарын Хяналт 2022.01.26
10 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эмчилгээний эмийн чанар аюулгүй байдал, нөөц, бүрдүүлэлтэд хяналт, үнэлгээ хийлээ. Чанарын Хяналт 2022.01.26

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв