Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийсэн мэдээлэл (2022 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэлх) Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.08
2 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хэрхэн хамрагдах талаарх мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.05
3 Техникийн комиссын бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай А/222 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.04
4 Техникийн комиссын ажиллах журам Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.03
5 Техникийн комиссын урьдчилсан дүгнэлтийг боловсруулан баталгаажууллаа Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.01
6 Шалгалт тохируулга түр хугацаанд хийхгүй Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.07.27
7 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.07.27
8 Хэмжилзүйн ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.12.15
9 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт, тохируулга хийх арга аргачлал Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.12.15
10 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.12.15

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв